Belső erőforrás növelése

Miért van szükség belső erőforrás növelő képzésre?
A 90-es évek elejétől eltelt több mint 15 év, amikor is a civil szervezetek száma örvendetesen növekedett, támogatásuk a külföldi támogatói alapok, majd később a Nemzeti Civil Alap által viszonylag kiegyensúlyozott volt.  Aztán a külföldi támogatók megerősödve látták a demokráciát, ezért kivonultak, a válság viszont begyűrűzött, aminek hatására az NCA jelentősen beszűkült (majd megszűnt és átalakult). Az Európai Uniós pályázatok a nagy szakmai szervezeteknek jelentenek forrást, de ez is  bizonytalan és nehéz kenyér.
A kis szervezetek, akik aktivitásukkal helyi közösségekben jelentős szerepet töltenek be, válaszút elé kerültek. Vagy „felnőnek” az EU-s pályázatok megvalósításához, ezzel talán az eredeti céljaikat és a közösségben betöltött szerepüket veszélyeztetik, vagy megszűnnek.
Ha a külső (pályázati) források csökkennek, akkor azon kell elgondolkodni, hogy hogyan tudjuk a saját (erő)forrásainkat jobban kiaknázni. Szervezeti tapasztalataink alapján tudjuk azt, hogy minden szervezetben vannak még tartalékok, lehetőségek a források bevonására, belső erőforrások mozgósítására, csak meg kell találni őket.
Ez a képzés a szervezetek saját belső erőforrásainak növelését célozza meg.

Kiknek ajánljuk a képzést?
Olyan civil szerveztek vezetőinek, akik álmaikat nem szeretnék feladni, akik hisznek abban, hogy van értelme a munkájuknak, folyatni szeretnék az eddigi tevékenységüket a nehézségek ellenére. Nyitottak az új módszerekre, hajlandóak kipróbálni azt, és szervezetüket szeretnék az önkéntesség talaján tartani. Tapasztalataink szerint ha egy szervezettől 2 ember vesz részt egy képzésen, akkor az ott tanultakat sokszoros hatékonysággal tudják megvalósítani.
Milyen eredmény várható a képzés végére?
A résztvevők megismerkednek azokkal a területekkel, amikkel foglalkozni kell a források és költségek racionalizálása során. Ezen túl olyan technikákat tanulnak, amelyek alkalmazásával az önkénteseiket, tagjaikat tudják segítségül hívni a forrásteremtéshez.

Milyen témakörökkel foglalkozunk a képzésen?
  • tagok, önkéntesek bevonása, aktivizálása, ösztönzése,
  • értékes kapcsolatrendszerek,
  • munkamegosztás,
  • szükségletek pontos felmérése,
  • költségek racionalizálása,
  • saját bevételi lehetőségek