Közösségfejlesztés

A közösségfejlesztési tevékenységeink során kisebb településeken, szomszédságokban élő emberek civil aktivitását karoljuk fel, és a közösség önmaga általi fejlődését segítjük elő az együttműködésnek, önszerveződésnek teret adó módszerekkel. Ma már egyre nagyobb szükség van a helyi közösségi kezdeményezésekre, viszont ezzel együtt arra is szükség van, hogy a lelkesedés ne múljon el, egyre többen csatlakozzanak, és egyre jobban tudjanak működni. Ehhez tudjuk folyamatokkal, módszerekkel segíteni a csoportokat.
„A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés elsősorban szomszédságok, települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat.” (Varga-Vercseg 1998)
A közösségfejlesztési tevékenységeink során kisebb településeken, szomszédságokban élőemberek civil aktivitását karoljuk fel, és a közösség önmaga általi fejlődését segítjük elő az együttműködésnek, önszerveződésnek teret adó módszerekkel. Tevékenységünket a Közösségfejlesztő Egyesület szakmai segítségével végezzük Északkelet-Magyarország területén.
A közösségfejlesztés módszere az alábbi lépésekből áll:
  • Interjúk készítése a településen élőkkel
  • Nyilvános közösségi beszélgetések szervezése
  • Közösségi felmérés
  • Cselekvési terv megalkotása
A közösségfejlesztés hosszú – akár évekig tartó folyamat is lehet, melynek eredménye a közösen megfogalmazott problémák, és ezek közösségi megoldásán túl az alábbi előnyökkel is jár:
  • A településen élők közötti bizalom erősödésével a közöttük lévő kapcsolat, a kölcsönös segítségnyújtás erősödik,
  • A polgárok tudatosodása révén a közösségi döntési folyamatokban való részvétel nő,
  • A folyamatok iránti elkötelezettsége és felelősségvállalása erősödik,
  • Az emberek közügyekbe való tevékenységét fokozza,
  • Képessé teszi a résztvevőket együttműködve problémákat megoldani.