A Inspi-Ráció Egyesület a weboldal üzemeltetője elkötelezett az oldalunkon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmére, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók személyes adataival kapcsolatos önrendelkezési jogának tiszteletben tartását!
Az alábbi adatkezelési szabályzat kivonat az oldalunkon regisztrálni szándékozók, ill. képzéseinkre, szolgáltatásinkra jelentkezők tájékoztatását szolgálja, ezzel teljesítve az Inspi-Ráció Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt tájékoztatási kötelezettséget.
Az oldalunkon történő regisztráció nem kötelező, ezért amennyiben megadja a kért adatokat, azzal hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük.
Az Inspi-Ráció Egyesület az adatkezelési szabályzata alapján a regisztrált felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A személyes adatok kezelésének célja:
  1. A képzéseinkre, szolgáltatásinkra jelentkezők a rendezvényhez, képzéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatása, az ezzel kapcsolatos kommunikáció pl. hely-, és étkezés foglalás, részvétel biztosítása érdekében.
  2. Az interneten (az Egyesület honlapján) regisztrált felhasználók tájékoztatása a képzéseinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
Adatkezeles
A regisztráció során megadott e-mail címet és egyéb személyes adatokat a Inspi-Ráció Egyesület az adatkezelési szabályzata szerint kezeli, összhangban a mindenkor hatályos személyes adatok védelméről szóló törvény (1992. évi LXIII. törv.) előírásaival. Az adatokat kizárólag a fentiekben ismertetett célból használja fel, azokat harmadik fél számára semmilyen körülmények közt nem teszi hozzáférhetővé.
Azzal, hogy regisztrál az oldalunkon, ill jelentkezik képzéseinkre, szolgáltatásainkra egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy esetenként reklámüzeneteket küldjünk Önnek (a képzéseinkről, szolgáltatásainkról, akciókról, ajándékokról szóló levelek reklámüzeneteknek minősülnek). Természetesen ha ez zavarná Önt, akkor erről a listáról a leveleinkben szereplő leiratkozási link segítségével bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése, vagy a regisztrált felhasználó kérése esetén az adatkezelő azonnal megsemmisíti. Továbbá regisztrált felhasználó bármikor kérheti rögzített adatainak megtekintését és módosítását.

Az Inspi-Ráció Egyesület adatvédelmi elvei a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatásai minden fázisában törekszik.

Az Inspi-Ráció Egyesület adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai
  • Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

Bejelentkezés a tudástárba