Cél
Az ismeretek átadása rövid (1-10 oldalas), és így könnyen áttekinthető, gyorsan elolvasható részekre tagolva történjen, lehetővé téve, hogy az olvasó a kapott ismeretet az általa kívánt irányba és mélységbe terjessze ki (persze amíg a téma pillanatnyi kidolgozottsága engedi).

A módszer lényege és terminológiája
A fa módszerrel létrehozott ismeretrendszer alapeleme a tanulmány: 1-10 oldalas, egy témát összefogottan, viszonylag lezártan, kerek egészként ismertető, önmagában (a kapcsolódó tanulmányok elolvasása nélkül is) érthető szöveg. Egy nagyobb témakör ismeretfája egy törzstanulmány és közvetlenül vagy közvetve hozzákapcsolódó ágtanulmányból áll. A tanulmányok tehát fa-hálószerkezetben kapcsolódnak egymáshoz (fa-gráfot alkotnak). Egy nagyobb témakör törzstanulmánya egy nagyléptékű áttekintés, bevezetés. Ehhez kapcsolódnak a törzstanulmányban szereplő altémákat, fogalmakat egy fokkal részletesebben tárgyaló ágtanulmányok. Bármely ágtanulmány újabb, továbbrészletező ágtanulmány kapcsolódhatnak. (A továbbrészletező ágat vékonyabb ágnak, az őt "kinövesztő" ágat hozzá képest vastagabb ágnak tekintjük.) Több fa "összenőhet", azaz egy ágtanulmányt több fa törzstanulmánya vagy ("vastagabb") ágtanulmánya is meghívhat; egy törzs- vagy ágtanulmány egy "korábban nőtt" fa törzstanulmányát is meghívhatja.
A tanulmányok keletkezésük sorrendjében egyszerű sorszámot kapnak, ez a tanulmányszám. Emellett minden tanulmányon szerepel a szerző vagy szerkesztő neve, a tanulmány címe, első megfogalmazásának kelte, azaz a tanulmány születésnapja, és - ha a szerző később módosítást, bővítést hajtott végre, azaz frissítette a tanulmányt, az utolsó frissítés kelte, és a tanulmány hossza (hány oldal).
A rendszerbe felvett első kilenc tanulmány száma nullával kezdődik.
A tanulmányok számítógépbeli fájlneve: "n xy", ahol "n" a tanulmány száma, az xy a címe.
A kapcsolás módja. A tanulmány azon szavát, amelyhez egy ág (ill. egy vékonyabb ág), tehát egy részletező, magyarázó tanulmány kapcsolódik, utalószónak nevezzük. Az utalószót kettős szögletes zárójelben követi a megfelelő tanulmány száma (pl: [[15]] ), esetleg - törtvonallal elválasztva - a hosszabb részletező (magyarázó) tanulmány idevágó fejezetének (pontjának) száma (pl. [[02/3]], ha a tanulmány bevezetőjére hivatkozunk [[02/B]]). Egy ismeretfa egy tanulmányának egy utalószavához - ugyanilyen módon - nem csak ágtanulmány, hanem egy másik ismeretfa törzstanulmánya is kapcsolódhat.

Bejelentkezés a tudástárba