Jávorné Bodó Krisztina
Tréner, szervezetfejlesztő

Speciális kompetenciák
Civil menedzsment és projekt tervezéssel kapcsolatos tudás és tapasztalat
Szükséglet és -igényfelmérés
Belső monitoring
Foglalkoztatási programok
Felnőttképzés, szociológia, foglalkoztatáspolitika.

Szakmai hitvallás

Hiszek abban, hogy a jó csapatmunka megsokszorozza az elérhető eredményeket, miközben igazi közösségi élménnyel gazdagodhatunk.Ennek valósságát megtapasztaltam a RÉS Egyesületben és az Inspi-Ráció Egyesületben egyaránt, és úgy gondolom, hogy hozzá tudom segíteni a szervezeteket a jó csapatmunka feltételeinek megteremtéséhez, ezáltal sikeres projektek és együttműködések megvalósításához.

Szakmai pálya bemutatása

Szociálpolitika-szociológia- szociológia tanár szakon végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1998-1999-ben, a szociálpolitikán belül a foglalkoztatáspolitikára specializálódtam. Negyedéves egyetemistaként ismerkedtem meg a civil szervezeti élettel, amikor a tanárunk kezdeményezésével és debreceni szociális szakemberek részvételével megalakítottuk a RÉS Egyesületet, amely elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek, azon belül is a munkaerő-piaci hátrányokkal küzdők segítését tűzte a zászlajára. Munkám során számos felnőttképzési, foglalkoztatási és komplex projekt tervezésében és megvalósításában vettem részt, trénerként több száz álláskeresővel dolgoztam együtt elhelyezkedésük érdekében. Munkatársaimmal úgy gondoltuk, hogy az évek alatt felhalmozott projektmegvalósítási tapasztalatainkkal segíthetünk a hasonló célcsoporttal dolgozó civil szervezeteknek abban, hogy sikeresebben tudják munkájukat végezni, így olyan projektek megvalósításában is részt vettem, amelyek keretében civil szervezetek menedzsment tanácsadással való segítése volt a feladat.
Az Inspi-Ráció Egyesülettel és tagjaival 2009-ben találkoztam egy civil szervezetfejlesztési projekt megvalósítása során, amelyet másfél év közös munka követett. A szervezetfejlesztés alapjaival is e projekt során ismerkedtem meg és örömmel vettem, hogy új aspektusból kaptam rálátást a civil szervezetek problémáira és azok megoldási lehetőségeire. Az új ismereteket jól tudtam illeszteni korábban szerzett tudásomhoz, tapasztalataimhoz, és azóta is törekszem a szervezetfejlesztési ismereteim és eszköztáram bővítésére, immár az Inspi-Ráció Egyesület munkatársaként.

Referenciák

Számos európai unió által támogatott, illetve hazai finanszírozású projekt megvalósításában vettem részt projektvezetőként, mint például az OFA foglalkoztatási kísérleti projektjei, EQUAL kísérleti projekt, különböző TÁMOP konstrukciók projektjei, KEOP szemléletformáló projekt.

Szolgáltatások

projekttervezés és projektmenedzsment tanácsadás, projektek menedzselése, szükséglet – és igényfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány készítése

Elérhetőségek:
Jávorné Bodó Krisztina
e-mail: krisztina.javorne@gmail.com