Zalatnay László – Zulu

Canvas üzleti modell tanácsadó, közösségi vezető fejlesztő tréner

Miben tudok segíteni?
Szervezetfejlesztés
Üzleti modell kialakítás és fejlesztés
Non-profit üzleti modell kialakítása és fejlesztése
Önkéntes programok fejlesztése
Vezetői tanácsadás, vezetői eszközök fejlesztése
Szervezeti célok rendbetétele
Szervezeti kultúra fejlesztése
Bevásárló közösségek indítása, fejlesztése
Szemléletformáló és ismeretterjesztő előadások tartása

 

Szakmai hitvallásom

Hiszek a közösségben, és a közösség erejében. Tudom, hogy az egyén is a közösségének a „terméke”. Az egyén pedig visszahat a közösségeire. A szakmai pályafutásomat környezetvédőként kezdtem. Aztán az egyes környezeti problémák okainak a tanulmányozása végső soron elvezetett oda, hogy a minden megoldás kulcsa az emberek önmagukhoz,- egymáshoz, és a környezetükhöz fűződő viszonya, és az a tudatosság, ami meghatározza ezeket a viszonyokat. Ezért érdekelnek a rendszerek és a szervezeti kultúra témakörei.

Amiben újszerű a megközelítésem
Amikor a biológusok le akartak írni egy-egy természetes rendszert, mondjuk egy erdőt, akkor eleinte leírták azt, hogy ott mit látnak. Fákat, bokrokat, madarakat, emlősöket, rovarokat, gombákat, és számtalan teremtményt. Ez a leírási szint az, amit mindenki első körben alkalmazni szokott. Nevezzük tüneti leírásnak. Nagyon jó kis szemléletmód ez, mert segít számba venni azt, ami van.
Aztán a biológusok rájöttek, hogy egy erdőben vannak oksági kapcsolatok is, amelyek egy kicsit rejtettebben vannak jelen, mint azt az első szemrevételezéssel fel lehet fogni. Ezek az ok-okozati viszonyok nagyon fontos tudást jelentenek az erdő megismerésénél. Ebben az esetben már nem csak a tüneteket érzékeljük, hanem tudással rendelkezünk összefüggésekről is: Hogy mi az, ami történik, és mi az, ami történni fog, ha bizonyos paraméterek megváltoznak. Ennek a látásmódnak a neve legyen az, hogy ok-okozati szemléletmód. Sokan ezt már rendszerszemléletnek is nevezik, de azért itt még nem tartunk.
A biológusok ezután azt tapasztalták, hogy még ezzel az újabb szemléletmóddal sem lehet leírni mindent, mert egy élő rendszer nem írható le lineáris folyamatokkal. Itt oda és visszahatások vannak. Körkörös ciklusok. Ezek pedig megszámlálhatatlan módon kapcsolódnak egymáshoz. Ekkor alkották meg az un. ökoszisztéma fogalmat, amivel kísérletet tettek arra, hogy azt a bonyolult rendszert, ami egy erdő jelent a maga teljességében leírják.

Érdekes módon más tudományágak is eljutottak oda, hogy belépjenek erre a szintre. A pszichológia terén az un. NLP, vagy neurolingvisztikus programozás is elkezdte használni pl. az ökológiai ellenőrzés fogalmát. Ezzel a szóval azt a jelenséget emelték be a pszichológiába, hogy ha a tudattal, vagy a lélekkel dolgozunk, és ott valamilyen változást idézünk elő, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy mind a tudat, mind a lélek egy olyan rendszer, amiben számtalan kölcsönhatás van, és hogy egy-egy elem megváltoztatása esetén vizsgáljuk meg a teljes rendszerre való hatását. Így lehet elkerülni, azt hogy kellemetlen meglepetések érjenek bennünket.

A munkám során ezt a három szemléletmódot igyekszem egyszerre alkalmazni. Nagyon fontos, hogy egy-egy szervezet esetében megnézzük azt, hogy mi van a tünetek szintjén. A jelenségek megfigyelése és rögzítése nagyon fontos lépés. Már ez is sok lehetőséget ad a fejlődésre, mert sokszor azt sem látjuk tisztán, ami van, hiszen az érzelmeink átszínezik a valóságról alkotott képünket. Az is fontos, hogy egy-egy jelenséget ok-okozati összefüggésben vizsgáljunk, mert az okok láncolatának a feltárása is megoldási, beavatkozási lehetőségek tárházát rejti.
A szervezetek, közösségek folyamatainak ökoszisztéma szemléletmódban való elemzése pedig igazi vezetői „csodafegyver”.

Szakmai pályám bemutatása

Végzettségem szerint Meliorációs Üzemmérnök és Környezetgazdálkodási Szaküzemmérnök vagyok.
16 éves korom óta részt veszek civil szervezetek munkájában. A diploma megszerzése után nagyon hamar az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület vezetői szerepét kellett betöltenem.
Ekkortól vált gyakorlatban is fontossá a csapatmunka, és a közösségi szint ápolása, és az ezzel való foglalkozás.
Az E-misszió Egyesület vezetése közben felismertem, hogy egy erősen növekedésre képes csapat vezetéséhez hiányosak a vezetési szakmai ismereteim. Ekkor néhány barátommal ilyen irányú önképző kört hoztunk létre, amiből kinőtte magát az Inspi-Ráció Egyesület.
1998-ban egy új területtel kezdtem foglalkozni. Az Energia és Környezet Alapítvány elnöke lettem. Az Alapítvány fő célja, hogy elterjessze Magyarországon a szalmabála építészetet, ami egy környezettudatos építészeti technológia. Ez a téma azonban nem csak egy építészeti rendszer elterjesztéséről szól, hanem közösségi, társadalmi és gazdasági folyamatok megértéséről és azok fejlesztéséről.
Ugyan ilyen gyakorlatias megközelítésből csatlakoztam 2012-ben a Nyíregyházi Kosár bevásárló közösséghez is.
Egy-egy alapvető emberi szükséglet (lakhatás, élelmiszer) nagyon jó alapot teremt arra, hogy közösséget fejlesszünk, és ezzel egy más gazdasági szerkezet alapjait fogalmazzuk meg.
Ez az út nagyon inspirál, mert itt nincsenek kidolgozott munkamódszerek. A modern kor kihívásaira ezekben a kérdésekben is újszerű válaszokat kell adni. Foglalkozni kell az egyénnel, a közösséggel, a gazdasági, környezeti helyzettel is, és célokat kell megfogalmazni, amelyek már túlmutatnak a tünetek enyhítésén.
A hazai Zöld Mozgalomban több mint 30 éve részt veszek. Ez a sok idő arra volt jó, hogy nagyobb rálátást szerezzek egy-egy társadalmi folyamat, mozgalom alakulásáról. Kimondottan érdekel, hogy milyen mozgatórugók hajtják az embereket, hogy ilyen folyamatokban részt vegyenek, és az is érdekel, hogy mik a sikereknek, vagy a kudarcoknak az okai. Elemző, teoretikus elmével, de gyakorlatias, a tapasztalati tanulást megvalósító munkamódszerekkel igyekszem a szakmai munkát végezni.
Hiszek abban, hogy a gyakorlat méri meg az elméletet, és onnan lehet a legtöbb felismerést megszerezni és az elméletek fejlesztését megvalósítani.


Szakterületeim, szolgáltatásaim

Előadások tartása

Elsősorban a következő témakörökben vállalok előadásokat:
• Társadalmi fenntarthatóság, fenntartható fejlődés
• Canvas Üzleti Modell
• Bevásárló Közösségek fejlesztése és tapasztalataik.
• Szemléletmód váltás, és az abban rejlő lehetőségek
• Egészségtudatosság
• Szalmabála építészet
• Pénz elmélet és közösségi gazdaságfejlesztés
• Helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztés
• Szervezetfejlesztési folyamatok megvalósítása

Komplex szervezetfejlesztési folyamatokat, vagy részterületek fejlesztését vállalom.
Pl: Szervezeti kultúra fejlesztését, közösségi folyamatok fejlesztését, szervezeti célok rendbetételét.

• Vezető képzés, tanácsadás.
Vállalok személyes konzultációt, vezetői támogatást, képzési folyamatokat is. Erősen foglalkoztat az önszerveződés képessége, és az a vezetési stílus, ami támogatja az önszerveződési folyamatokat egy szervezeten belül is. Tudom, hogy sokan úgy lesznek vezetők, hogy nem folytattak vezetőképzési tanulmányokat korábban, hanem valahogy az élet hozta el a vezetői szerepet. (Szerintem egyébként minden ember vezető, ha máshol nem, de a saját életének mindenképpen a vezetője).

 

Publikációk

Videók

Újratervezés

Láthatatlan jelenlét

Hogyan lehet egy új gazdaságot létrehozni?

 

Cikkek

A víz és a pénz
Mindennapi révület szerhasználat nélkül
Kamatos kamat – ahogyan nem szoktuk látni
Mi van a forradalom után?
Kulturális Kreatívok 2.1. A dolgok szerkezete
Kulturális Kreatívok 2.2. Mozgatórugók
Kulturális Kreatívok 2.3 Az Ember képe
Kulturális Kreatívok 2.4. A hálózat ereje, avagy Pont az I-re!
Házat szalmából – így lenne értelme a közmunkának?